Focusgroep duurzaamheid
23-01-2023

Onze leden willen graag met vakgenoten hun kennis en ervaring delen en hun cases voorleggen. Daarom zijn we gestart met focusgroepen. Het doel is om, in een informele setting, van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor jouw vereniging. De opgedane kennis vanuit de focusgroepen delen we in de kennisdossiers voor onze leden. Naast de focusgroepen verdienmodellen, vrijwilligers, verenigingsontwikkelingen organiseren we ook een focusgroep rondom het thema duurzaamheid. 

duurzaamheid
De Sustainable Development Goals (SDG’s) staan sinds augustus 2015 vast en moeten in 2030 zijn geoperationaliseerd. De invulling van deze 17 doelen krijgt steeds meer vorm. Welke zijn voor jou en jouw leden relevant? En hoe urgent is het om hiermee aan de slag te gaan? Niet alleen uit wettelijk oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk en ecologisch perspectief staat er druk op de ketel. Ook wordt de consument op dit gebied steeds bewuster en veeleisender. Hoe ga jij daarmee om en -nog belangrijker- hoe kan je jouw leden verder helpen op dit gebied? Informeren van je leden is immers een taak van jou als vereniging. Hoe motiveer en activeer je jouw achterban? 

containerbegrip
Tijdens deze eerste bijeenkomst op 23 januari bepalen we met elkaar waar de wens ligt op het gebied van informatiebehoefte, verkenning en verdieping. Duurzaamheid is een zeer breed begrip, daarom verwachten we een uitsplitsing op meerdere en diverse aspecten. Zorg dat je erbij bent om ook jouw onderwerp aan bod te laten komen in een volgende sessie!

aanmelden

Sluit je aan bij de focusgroep duurzaamheid: Praat mee en laat je informeren en inspireren. Wil je meer informatie, stuur dan een mail naar José Snoek-Charmant 

23 januari 2023
12.30 - 14.30u
Locatie: bij DNA in het Bovaghuis in Bunnik (Kosterijland 15)

U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.